تذکر:  تکمیل این فرم به منزله رابطه استخدامی با این مجموعه نبوده و صرفاً جنبه اطلاعات اولیه و احراز هویت خواهد داشت.

 پس از تکمیل اطلاعات عکس پرسنلی خود را به آدرس  HR@BastakiTour.comارسال فرمایید.

 ساعات کار:  به مدت 8 ساعت در بازه زمانی 8 صبح الی 8 شب بنا به نیاز شرکت خواهد بود.

نکته: با پاسخ دادن به کلیه سوالات این پرسشنامه درخواست کار در این مجموعه را دارم و متعهد می گردم که به کلیه سوالات فوق، با اطلاع کامل از مفهوم آنها، پاسخ صحیح داده ام و همچنین تمامی مسؤولیت های حقوقی و کیفری ناشی از اظهارات خلاف واقع آن به عهده اینجانب میباشد. و به شرکت اجازه می دهم هر نوع تحقیقی را لازم بداند درباره من انجام دهد.

 

  • مشخصات فردی

  • مقطع تحصیلینوع موسسه آموزشی/ دانشگاهرشتهشهرستان محل تحصیل 
  • زبان خارجهمکالمهنگارش و ترجمه 
  • نام سازمانعنوان شغلمدت همکاریآخرین حقوق دریافتیمدیر مستقیمتلفن تماس