درباره سفــــرهای بستــــــــــکی

صدور ویزای کشورهای مختلف، رزرو هتل در سراسر جهان، اخذ اقامت (کشورهای امارات، عمان و کانادا)، مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت و تحصیل در خارج از کشور، موضوعاتی هستند که این شرکت بصورت تخصصی ارائه می کند.
 از این رو با توجه به سابقه ی چندین ساله ی مان و با امید هموار کردن این راه پر پیچ و خم، قدم در این مسیر نهاده ایم.
هدف ما، ارائه ی خدمات گردشگری، مشاوره ها و راهــنمایی های تخصصی در زمینه ی مهاجرت تحصیلی و غیرتحصیلی و همچنین معرفی موسسات آموزشی و کاریابی معتبـر است.
 
تلفن تماس:
07633070